Wednesday, December 31, 2008

Pisagor! Yıllarca kandırıldık!!!

Ortaokuldan beri okullarda öğretilen Pisagor Teoreminin (dikkenar uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir) Pisagor'a ait olduğu konusunda kesin bir bulgu yok arkadaşlar. Teoremin ilk geçtiği makaleler ve yazılar M.S.150 ila 450 yılları arasında. Bu da demektir ki Pisagor'un yaşadığı zamandan 600 ila 1000 yıl sonra çıkan makalelere güvenerek biz bu teoreme Pisagor Teoremi diyoruz.

Yalanlardan bıkan bizler Pisagor, Öklid gibi teoremlerin yanlış olduğu da ortaya çıkarsa hiç şaşırmayacağız. Bu yüzden amerikalılar pisagor teoremlerine "The so-called Pythagoreans" diyorlar. Benim önerim de "Pisagorun kabul ettiğimiz teorem". Tarihten yola çıkarsak teoremleri İsa bile yazmış olabilir ki bu da Hıristiyan alemi için güzel bi haber olur muydu olmaz mıydı bilemiyorum bilmek de istemiyorum. Ben sadece hastayım ve uyumak istiyorum.

System shut down....

No comments: